Starý Levočský Pivovar

Adresa: Mäsiarska č. 17, Levoča
Staré adresy: Fleischer Gasse – kat.mapa r.1869
Hviezdoslavova ul.
Č. ÚZPF: 2794/1 – pivovar
2794/2 – dom meštiansky (nie je predmetom AHV)
2794/3 – zariadenie technologické
Dátum vyhlásenia za KP: 15.10.1963
Zaužívaný názov: Pivovar s areálom – Londín Paríž

Súčasť chráneného celku: územie Pamiatkovej rezervácie Levoča,
zapísaného v Zozname svetového dedičstva UNESCO
pod názvom:
Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia
pod č. WH List ref: 620
Vlastník: CAB Media s.r.o. – konateľ Ing. Miroslav Čurilla
Sídlo: Mäsiarska 27, 05401 Levoča

Daniel Stendel, Andreas Kreichel, Carl Szönyey a Wilhelm Kaynar oznamujú (ohlasujú), že prostredníctvom pána Andreasa M. Probstnera na Mäsiarskej ulici ležiaci Marschalkov dom v toho samého vlastníctve do vlastníctva tunajšej pivovarníckej spoločnosti za sumu 2000 zlatých vo viedenskej mene zakúpili.

architektonicko – historický výskum
Pivovar a technologické zariadenie
na Sirotínskej a Špitálskej ulici v Levoči

Ing. arch. Magdaléna Janovská

Finálny výsledok projektu nie je do dnešného dňa úplne špecifikovateľný preto by sme ho radi zatiaľ presne nezverejňovali…
Ing. Miroslav Čurilla